Exempel på användningsområden:

Stress Sömnbesvär
Huvudvärk Migrän
Muskel och led besvär
Rygg, axel, knä besvär
Olika allergier Eksem Astma Svagt immunförsvar
Matsmältningsproblem Tarmproblem
Återkommande infektioner som t ex. urinvägsinfektion
Mens problem Barnlöshet Prostatabesvär
Beroende Abstinens Missbruk
M.m

Du behöver inte ha en uttalad sjukdom för att prova Zonterapi. En behandling är alltid avstressande och välgörande för hela kroppen och kan dessutom göra dig fri från olika sorters besvär.

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?
Första gången pratar vi om vad som ska behandlas, vad du vill uppnå. Under själva behandlingen stimulerar vi fötterna eller öronen med tryck och massage. Fötter, öron och resten av kroppen består av reflexzoner, nerver, blodkärl och energipunkter. Det är dessa punkter och zoner som stimuleras för att aktivera kroppens egen stärkande och självläkande förmåga. Samma principer gäller för öronakupunktur. Ibland fokuserar vi på enskilda symptomområden, ibland jobbar vi med det allmänna välbefinnandet, med helheten. Det beror på syftet och på orsaken, den sitter inte alltid på samma ställe som symptomen.

FINNS HELA KROPPEN UNDER FOTEN?
Ja, det kan man säga. Kroppen är en helhet, inte lösa delar. Alla delar av kroppen hänger ihop, och påverkas av varandra. Så när vi trycker under foten eller i örat så kan vi adressera specifika organ och kroppsdelar, till exempel en lever eller ett knä. Ibland känner den behandlade direkt vilken del av kroppen vi arbetar med. Ibland kommer det först efteråt, till exempel en stelhet i den del av ryggen vi arbetat extra mycket på.

HJÄLPER ZONTERAPI MOT ALLT?
Nej, det finns inget som hjälper mot allt. Men det finns å andra sidan egentligen inga begränsningar. Zonterapi fungerar holistiskt, enkelt uttryckt så går det ut på att stärka och hela människan istället för att bota sjukdomar. Behandlingen stärker immunförsvar och balanserar kroppens funktioner. Visst kan vi fokusera på en öm rygg eller en allergi, men det gör vi genom att stärka flera delar av kropp och själ. Många gånger blir våra patienter besvärsfria där andra behandlingar gått bet. Så generellt kan man arbeta med de allra flesta åkommor, men alla människor, deras åkommor och deras livssituationer är olika. För många fungerar zonterapi utmärkt, men ibland måste vi hänvisa till läkarvård eller andra behandlingar.

KAN DU KÄNNA UNDER FÖTTERNA HUR JAG MÅR?
De flesta krämpor lämnar spår i såväl fötter som ansikte och öron. Hårdhet, mjukhet, fukt, rodnad, blekhet, ojämnhet och smärta är ofta indikationer på obalans eller inflammation av något slag. Men precis som hos doktorn ställs diagnos lika mycket utifrån vad du berättar muntligt. Vi lägger samman det du säger med vad vi hittar. Visst händer det vi hittar krämpor som vi inte visste fanns (ibland som inte patienten visste fanns heller), men syftet är alltid att hjälpas åt för bästa resultat.

GÖR DET ONT?
Ja, ibland, men det varierar. Men myten att zonterapi ska göra ont för att ha effekt är inte sann. Smärta förekommer som en indikation på obalanser eller inflammationer. Vanligt är att vissa punkter ömmar första behandlingen för att sedan bli successivt bättre i takt med att kroppen läker.

Generellt är det skillnad på olika typer av behandling. Att lugna ner och lindra processer i kroppen kräver mjukare och lugnare behandling än att sätta igång processer.

VAD HÄNDER EFTER BEHANDLINGEN?
När man börjar gå på zonterapi så sätter kroppens inbyggda självläkning igång. Efteråt kan man känna sig lite trött, frusen, pigg, ökat välbefinnande mm. Olika känsloreaktioner kan sätta igång. Gamla symtom kan tillfälligt förvärras eller förbättras. Effekterna är så individuella så det går aldrig att säga hur just du kommer att reagera. Men det är viktigt att lyssna på kroppen efter behandlingen, blir du trött så ta det lugnt och vila. Det är också viktigt att dricka mycket vatten efteråt för att hjälpa till med utrensningen som har satts igång. Det är bra om du lägger märke till vad som händer i kroppen och lägger det på minnet, så kan vi prata om det vid ditt nästa behandlingstillfälle.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS?
Det beror helt på orsaken till behandlingen, och på hur bra man vill må. Många känner skillnad redan efter en behandling, andra behöver längre tid. Somliga nöjer sig med att slippa t ex smärtan i ryggen, medan andra vill komma åt orsaken till problemet för att hindra att det kommer igen. Många kommer också i förebyggande syfte, eller för att upprätthålla ett välbefinnande, ungefär som att man servar sin bil kontinuerligt. Det är också viktigt att man förstår att detta inte är en "quick fix" och att man som patient ansvarar för sin egen hälsa.


ÖRONAKUPUNKTUR

Även örat är fullt av reflexpunkter för kroppens organ och kroppsdelar som stimuleras med långtidsverkande nejlikefrön eller av tunna sterila engångsnålar. Men jag använder mig bara av frö i nu läget. När en reflexpunkt på örat stimuleras får det via nervbanor och kanaler en effekt på motsvarande organ och olika rubbningar kan balanseras.

Öronakupunktur är vanlig som smärtbehandling och vid behandling av olika sorters beroenden.

Akupunktur har dokumenterat god medicinsk effekt, och fungerar utmärkt både som egen behandling eller som komplement till zonterapi.

Behandlingar.

  • NADA, National Acunpuncture Detoxification Association,
    (olika beroende problem som t.ex. narkotika, mediciner eller alkohol m.m.)
  • Oro, stress
  • Sömnproblem
  • Viktnedgång
  • Nikotinavvänjning (sluta röka, snusa.)
  • Sockerberoende